Gmina Osiek pozyskała 3 mln 373 607,42 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”

Gmina Osiek pozyskała 3 mln 373 607,42 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Umowę w tym zakresie w dniu wczorajszym (29.07.2021 r.) w Filharmonii Świętokrzyskiej podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, Skarbnik Gminy Osiek Hanna Rzepka, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, z termo modernizowane zostaną 4 budynki – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej, budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Zakres prac obejmuje m. in. docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne, wymiana źródeł ciepła i instalacja fotowoltaiczna.

Dofinansowanie opiewa na kwotę 3 373 607,42 zł a całkowita wartość projektu wyniesie 3 970 794, 91 zł. Wkład własny Gminy Osiek to 597 187, 49 zł.

Gmina Osiek pozyskała 3 mln 373

Comments are closed.