Gmina Osiek z kwotą 286 875,00 zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

W dniu 13 maja 2021r., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021. Stosowny dokument ze Zbigniewem Koniuszem, Wojewodą Świętokrzyskim, podpisali Rafał Łysiak, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przy kontrasygnacie Hanny Rzepka, Skarbnika Gminy Osiek.
Gmina Osiek otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 281 250,00 złotych.

Dodatkowe środki w wysokości 5 625,00 zł będą przekazane na koszty związane z obsługą programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. „Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, na który nasza gmina
otrzymała wsparcie finansowe, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób dotkniętych niepełnosprawnością. Udział w tym przedsięwzięciu nie tylko poprawi jakość życia osób
niepełnosprawnych, ale także umożliwi zaangażowanie ich w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych. Co ważne, będziemy mogli zapewnić osobom
niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb.
Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Comments are closed.