Informacja

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku otrzymał w dniu 29.02.2024 roku wsparcie od Miasta i Gminy Osiek w postaci nowoczesnego sprzętu medycznego o wartości 6 000.00 zł, który stanowi nieocenioną pomoc dla personelu medycznego oraz poprawia standard opieki nad pacjentami.

W dniu 01.03.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy przekazał na ręce Kierownika M-GSPZOZ Osiek aparat FINECARE – FIA METER.
Jest to system analityczny system pozwalający w najkrótszym czasie diagnozować: infekcję – badanie CRP, cukrzycę – badanie hemoglobiny glikolowanej, choroby układu krążenia- badanie d-dimery, zawał- badanie troponiny . W zaledwie kilka minut system dostarcza wiarygodnych wyników ilościowych dla parametrów oznaczanych w ludzkiej krwi – dlatego jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko do laboratoriów, izb przyjęć, OIOMów, oddziałów szpitalnych ale także dla przychodni POZ.
M-GSPZOZ w Osieku jest wdzięczny przekazany w/w sprzęt, który z pewnością znacznie zwiększy zdolności diagnostyczne, terapeutyczne i opiekuńcze placówki.

Comments are closed.