Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

informuje o wywieszeniu w dniu 4 stycznia 2021r. na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz  w miejscowości Osiek celem podania do publicznej wiadomości. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej: www.gmina-osiek.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.osiek.iap.pl. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta   i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaWykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Comments are closed.