Informacja

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Materiały

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_tekst prognozy_wyłożenie

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_tekst projektu planu_wyłożenie.pdf

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_zał_nr.1_rys.wyłożenie..pdf

dokument do pobraniaOsiek_mpzp terenu górniczego_rys.prognozy_wyłożenie.pdf

 

Comments are closed.