INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego GRAD, które miało miejsce dnia 24.06.2021r. na terenie gminy Osiek.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych poszkodowani rolnicy mogą składać w terminie do dnia 15 lipca 2021r.

– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w godzinach pracy urzędu,

– na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.osiek.iap.pl).

Rolnik składając wniosek dołącza:

1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2) kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2021r.

3) w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ);

4) w przypadku działania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo.

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy, z których plony nie zostały zebrane.

dokument do pobraniaWniosek o oszacowanie strat 2021

dokument do pobraniaZałącznik do wniosku o oszacowanie strat Zgoda RODO

Comments are closed.