INFORMACJA

Informacja i Projekt Programu WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA  ROK 2022

dokument do pobraniaInformacja 2020

dokument do pobraniaProjekt 2022

Comments are closed.