Informacja

Informacja i Projekt Programu WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

dokument do pobraniaInformacja

dokument do pobraniaWniosek

Comments are closed.