Informacja

Informacja o ilości złożonych wniosków, zrealizowanych inwestycjach i kwocie wypłaconych dotacji

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Osiek 178 1 516 910,45 zł 57

 

Comments are closed.