Informacja

Informujemy, że w dniu 28. marca 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Sworoń.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Sworoń oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Sworoń.

Na sołtysa Sołectwa Sworoń została wybrana Aneta Wawrzkiewicz.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Sworoń zostali wybrani: Magdalena Maj, Paweł Rajca, Agnieszka Jarkowska.

Pani sołtys i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Sworoń.

Comments are closed.