Informacja

Informujemy, że w dniu 29. marca 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Strużki.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Strużki oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Strużki.

Na sołtysa Sołectwa Strużki została wybrana Wiącek Krystyna.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Strużki zostali wybrani: Lis Grażyna, Żugaj Dorota, Zawadzka Józefa

Pani sołtys i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Strużki.

Comments are closed.