Informacja

Podsumowanie Programu po I kw 2023r.

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Osiek 185 1 951 802,76 zł 62

 

Comments are closed.