Informacja

Informujemy, że w dniu 18. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Ossala.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Ossala oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Ossala.

Na sołtysa Sołectwa Ossala został wybrany Tomasz Wróbel.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Ossala zostali wybrani: Mirosław Mierzyński, Katarzyna Skowron, Daniel Cebula i Anna Durma.

Panu sołtysowi i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Ossala.

Comments are closed.