Informacja

Informujemy, że w dniu 19. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Suchowola.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Suchowola oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Suchowola.

Na sołtysa Sołectwa Suchowola zgłoszono następujących kandydatów: Tadeusz Ogórek, Marcin Mikus, Alina Mikus i Ramona Krasa.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość ważnie oddanych głosów:

– Tadeusz Ogórek: 56

– Marcin Mikus: 35

– Alina Mikus: 25

– Ramona Krasa: 14

W związku z tym, że Pan Tadeusz Ogórek otrzymał zwykłą większość ważnie oddanych głosów – został wybrany sołtysem Sołectwa Suchowola.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Suchowola zostali wybrani: Elżbieta Pargieła, Krzysztof Stawiarz, Edward Wieczorek, Jerzy Seremak i Mariusz Walczyk,

Panu sołtysowi i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Suchowola.

Comments are closed.