Informacja

497 475 zł złotych rządowego dofinansowania otrzymała Gmina Osiek na funkcjonowanie w 2023 roku Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Bukowej.
Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Z pieniędzy tych finansowane są zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum m.in.
– zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów,
– opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
– ubezpieczeniu budynku,
– zakupie usług i materiałów do pracy z uczestnikami programu,
– ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników programu oraz pokryciu kosztów wynagrodzeń kadry ośrodka.

Comments are closed.