Informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. GRAD , które miało miejsce w dniu 11.07.2022r. na terenie gminy Osiek.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od 18.07.2022r. do 22.07.2022r.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2022 rok.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.osiek.iap.pl ).

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

UWAGA !

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2022 rok. (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2022 r.).

dokument do pobraniaWniosek o oszacowanie strat

dokument do pobraniaZałącznik do wniosku o oszacowanie strat

Comments are closed.