Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.