Informacja – Dowody osobiste

UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Osieku informuje, że zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka, zastaną wyłączone.

Powodem zmian jest wdrożenie nowego dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Comments are closed.