INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Osiek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:
§ 1
W dniu 18 września 2019 r. o godz. 8 00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
– Nr 1 Hala sportowa (Osiek)
– Nr 2 Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej (Bukowa)
– Nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali (Ossala)
– Nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli (Pliskowola)
– Nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli (Suchowola)
– Nr 6 Klub Wiejski (Matiaszów)
– Nr 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Wielkim (Tursko Wielkie)
– Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie (Szwagrów)
– Nr 9 Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce (Długołęka)
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

Comments are closed.