INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz . U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

dokument do pobraniaPełna treść informacji

dokument do pobrania2021 projekt współpracy

Comments are closed.