IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.
W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.
Zgłoszenia do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Kontakt z koordynatorem konkursu:
Grażyna Sędziak
tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)
e-mail: biuro@wss.konin.pl

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją:

logo

 

dokument do pobraniaFormularz Zgłoszeniowy

dokument do pobraniaOświadczenie autora Zdjęć

dokument do pobraniaOświadczenie wójta burmistrza

dokument do pobraniaRegulamin

dokument do pobraniaKonkurs w pytaniach i odpowiedziach

Comments are closed.