Kolejne fundusze pozyskane!

Gmina Osiek uzyskała 1,5 mln złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31 marca Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazała na ręce Rafała Łysiaka, Burmistrza Miasta i Gminy dwa symboliczne czeki na kwotę: 1 mln zł i 500 tys. zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekty w gminie Osiek, które uzyskały rekomendację to:

Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 metrów, o szerokości jezdni 5 metrów i szerokości pobocza 2×0,50 m – 1 mln złotych

Inwestycja będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy, zjazdów i renowacji odwodnienia. Planuje się również wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 1500 m.

– Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek – 500 tys. złotych

Modernizacja polegać będzie na wymianie dotychczas stosowanych tradycyjnych źródeł światła na źródła wykonane z zastosowaniem technologii LED, wymianę wysięgników – 858 sztuk, demontaż opraw – 930 sztuk, montaż opraw LED – 967 sztuk, wymiana źródeł światła – 147 sztuk, wymiana skrzynek sterujących – 65 sztuk. W ramach modernizacji wymienione zostaną również skrzynki sterownicze na układy z możliwością sterowania oświetleniem.

Comments are closed.