Kolejny Bank przystąpił do współpracy z ARiMR w zakresie udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

logoBank Polskiej Spółdzielczość S.A. podpisał aneks do umowy o współpracy z ARiMR w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Zainteresowane podmioty mogą obecnie ubiegać się o kredyt „restrukturyzacyjny” w:

  • SGB Banku S.A.,
  • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych.


Szczegółowe zasady udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR): https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

 

 

Comments are closed.