Konferencja Wiceminister Sportu Anny Krupki w sprawie obwodnicy Osieka

W dniu 01.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku odbyła się konferencja Wiceminister Sportu Anny Krupki w sprawie obwodnicy Osieka.

Obwodnica Osieka, w lutym tego roku została wpisana przez premiera Matusza Morawieckiego na listę stu obwodnic, które będą budowane w naszym kraju. 29.05.2020 r. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber podpisał Program Inwestycyjny dla tej obwodnicy.

W konferencji udział wzięli Pani Wiceminister Sportu Anna Krupka, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, Starosta Staszowski Józeł Żółciak, Radny Powiatowy Zbigniew Wiącek, a także Radni Rady Miejskiej w Osieku.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak zwrócił uwagę na fakt, iż mieszkańcy Osieka czekali na obwodnicę kilkadziesiąt lat. Powiedział, że wybudowanie obwodnicy spowoduje wyprowadzenie ruchu tysięcy pojazdów, które w ciągu doby przejeżdżają przez centrum Osieka. Burmistrz podziękował Pani Wiceminister Sportu Annie Krupce oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego jakże ważnego dla Osieka i jego mieszkańców projektu.

Wiceminister Anna Krupka powiedziała, że wybudowanie obwodnicy korzystnie wpłynie na zmniejszenie ruchu tranzytowego. Obwodnica poprawi komfort życia mieszkańców, a także wpłynie na ich zdrowie, ponieważ wyprowadzony zostanie z miasta ruch, który generował zanieczyszczenie środowiska. Zwróciła też uwagę na fakt, że mieszkańcy Osieka czekali na wybudowanie obwodnicy Osieka praktycznie od lat 70-tych ubiegłego wieku.

Pani Wiceminister przekazała również, że dokumenty podpisane w ministerstwie dają możliwość  przygotowania dokumentacji, na podstawie której będzie wydana decyzja środowiskowa. Wybór wykonawcy nastąpi prawdopodobnie pod koniec 2023 roku.

Głos zabrał również Starosta Staszowski, Józef Żółciak, który wyraził potrzebę tej inwestycji, podziękował za zainteresowanie sytuacją w regionie, a także podkreślił aspekt bezpieczeństwa ludzi oraz mniejsze zanieczyszczenie  środowiska, które po wybudowaniu obwodnicy na pewno będzie odczuwalne.

Comments are closed.