„Laboratoria Przyszłości” – 191 100 zł na nowoczesne pomoce dydaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Osiek

W dniu dzisiejszym (11.02.2022) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyło się spotkanie, na którym Wiceminister Anna Krupka przekazała promesy finansowe na wyposażenie Laboratoriów Przyszłości w gminach Osiek i Staszów.

W powiecie staszowskim program objęte zostanie wiele szkół, a łączna kwota dofinansowania to blisko 2 mln złotych, w tym także środki trafią do Miasta i Gminy Osiek, do pięciu szkół podstawowych: w Osieku, w Ossali, w Pliskowoli, w Suchowoli i w Szwagrowie” – powiedziała Pani Anna Krupka Wiceminister Sportu i Turystyki.

Następnie Pani minister przekazała Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek, Rafałowi Łysiakowi promesę na kwotę 191 100 zł. Promesę na szkoły z terenu gminy Staszów otrzymał Burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć, który również obecny był na dzisiejszym spotkaniu.

Rafał Łysiak, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaznaczył, że fundusze pozyskane dla 5 szkół podstawowych z terenu naszej gminy przeznaczone zostaną na wyposażenie nowoczesnych pracowni, które przyczynią się do budowania kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Osiek. Wyraził słowa podziękowania wiceminister Annie Krupce za wsparcie w pozyskaniu tej dużej kwoty na wyposażenie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Osiek.

Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Osieku, Małgorzata Kunowska podkreśla, że powstanie nowoczesnych pracowni pozwoli na zapewnienie uczniom lepszego startu w dorosłość, z odpowiednią troską o wymagania i potrzeby współczesności.

Na spotkaniu dotyczącym przekazania promes finansowych z Programu Laboratoria Przyszłości obecni byli: Wiceminister Sportu i Turystyki Pani Anna Krupka, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Pan Rafał Łysiak, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Małgorzata Kunowska i Radny Rady Miejskiej w Osieku Pan Piotr Baran.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych – od drukarek 3D, przez gogle wirtualnej rzeczywistości, po narzędzia do prac ręcznych. Szkoły mogą wybierać z katalogu ponad 200 rodzajów wyposażenia.

Program „Laboratoria Przyszłości” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Comments are closed.