Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec,Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia

Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec,Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:
1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców
w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

dokument do pobraniaDokumenty do pobrania

Comments are closed.