Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” – Nie wypełniłeś(-aś) jeszcze ankiety dot. LSR 2023-2027? Wydłużamy termin do 31 stycznia.

Szanowni Państwo w związku opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) zwracamy się z uprzejmą prośbą w szczególności do tych osób, które nie wypełniły ankiet, o poświęcenie nam 5 min. i wypełnienie dwóch krótkich anonimowych ankiet. Wszystkim osobom, które już wypełniły ankiety serdecznie dziękujemy.

W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia 2 ankiet, które pomogą w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

ANKIETA NR 1: https://www.interankiety.pl/f/WG2WMdkL

ANKIETA NR 2: https://www.interankiety.pl/f/a42oLyJN

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisły”, adres: ul. Ruszczańska 27 (pokój 110), 28-230 Połaniec. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.  

Ankiety będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Comments are closed.