Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków nr: 2/2018/G

1. Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków nr: 2/2018/G i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” na przedsięwzięcie:
1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.