Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków nr: 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków nr: 3/2018/G i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, pod działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ” na Przedsięwzięcie: 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

dokument do pobraniaDokumenty do pobrania

Comments are closed.