Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

Pytania odnośnie DOTACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH można kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Plakat informacyjny FE-1

Comments are closed.