Miasto i Gmina Osiek Rozpoczyna Proces Diagnostyczny na Potrzeby Wyznaczania Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Miasta i Gminy w Osieku rozpoczyna działania związane z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ. U. z 2018 r. poz 1398 z późn. zm).

dokument do pobraniaPełna treść ogłoszenia

Comments are closed.