Miejski Klub Sportowy „Piast” Osiek – sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok

Miejski Klub Sportowy „Piast” Osiek działając od 1985 r. prowadzi sekcję piłki nożnej , aktualnie posiada 3 grupy młodzieżowe : Orliki 2014/15 , Młodzik Starszy 2011 i młodsi oraz Trampkarz Starszy 2009 występujące w ligach okręgowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach Podokręg -Sandomierz .

W rundzie wiosennej 2023 roku funkcjonowała drużyna seniorów , którą prowadził trener UEFA-B pan Maciej Przetak , zajęcia odbywały się 2 razy tygodniowo od 02-02-23 r. do 30-06-23 r., runda wiosenna trwała od 01-04-23 r. do 11-06-23 r. , rozegrano 14 meczów (4 sparingi i 10 mistrzowskich) . Zajęcia w rundzie jesiennej 2023 r. zostały odwołane z powodu braku wystarczającej liczby chętnych . Po miesięcznej przerwie wakacyjnej do treningów , które wznowiliśmy 01-08-23 r. , wróciło 5 osób , pozostali wyjechali za granicę naszego kraju w celach zarobkowych ,inni zaczęli kontynuować naukę na wyższych uczelniach , a część zakończyła swoją krótką przygodę z piłką nożną z braku dalszego zainteresowania .

Drużyna Trampkarzy Starszych rocznik 2009 i młodsi szkolona przez trenera UEFA-B

p. Macieja Przetaka w okresie od 01-04-23 r. do 12-06-23 r. rozegrała 10 meczy w gr.6 ligi

okręgowej Podokręgu Sandomierz ( I miejsce , 25 pkt. , bramki 44:14 ).

Ponadto rozegrali 4 mecze sparingowe , uczestniczyło ogółem 23 zawodników

Młodzik młodszy 2011 i młodsi prowadzony był przez instruktora piłki nożnej

p. Roberta Ryńskiego . W grupie 8 Kl. Okręg. Podokręgu Sandomierz odbyło się 12 meczy

piłki nożnej , w tym 6 w Osieku . Dodatkowo odbyło się 3 mecze sparingowe .

Zajęli 5 miejsce zdobywając 9 pkt. w bramkach 6 -60 , ogółem – 16 zawodników .

Drużynę Żaczków rocznik 2014/15 szkolił trener UEFA – C p. Marcin Bąk , która

uczestniczyła w VI turniejach piłki nożnej , jeden z nich odbył się w Osieku w dniu 12.06.2023 r.

W tym roczniku trenowało w sumie 21 piłkarzy .

Zajęcia wszystkich grup młodzieżowych trwały do 30-06-2023 roku .

W rundzie jesiennej 2023 r. zgłosiliśmy do rozgrywek ŚZPN w Kielcach 3 grupy młodzieżowe.

Trampkarz starszy 2009 Gr. 4 Podokręg Sandomierz , którą szkolił trener UEFA-A p. Krzysztof

Baczewski , drużyna rozegrała 10 meczy zajmując 4 miejsce , 11 pkt. , br. 28-27 .

Młodzika st. 2011 i młodsi prowadził trener UEFA-C p. Robert Ryński , od 26 IX p. Tomasz

Maj , odbyło się 10 meczy mistrzowskich w lidze okręgowej gr.6 , 5 miejsce , 9 pkt. , 24-44 .

Liczba ćwiczących – 2 dziewczynki +20 chłopców .

Powyższe grupy młodzieżowe finansowane były ze środków „PROGRAMU KLUB 2023” ,

które pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10.000,00 zł.

Zarząd MKS „Piast” Osiek pozyskał kwotę 5.000,00 zł. z Funduszu Prewencyjnego PZU na działania realizowane w ramach programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU”. Kwota dofinansowania przeznaczona została na zakup 20 szt. piłek oraz 20 kompletów dresów treningowych dla grupy Młodzik Starszy rocznik 2011 i młodsi .

Orlik mł. 2014/15 uczestniczył w V turniejach , jeden z nich odbył się w dniu 11.10.2023 r.

na stadionie w Osieku ( Rytwiany , Połaniec , Staszów , Pacanów ) – ogółem 20 chłopców .

Zajęcia prowadził trener UEFA C pan Marcin Bąk , trwały one do 30-11-2023 r.

Miejski Klub Sportowy „Piast” Osiek działa od 1985 roku i systematycznie , nieprzerwanie zajmuje się popularyzowaniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w mieście i gminie Osiek .

Od kilkunastu lat klub realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Osieku

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Osiek pragnie serdecznie podziękować naszym darczyńcom i sponsorom a w szczególności : Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek panu Rafałowi Łysiakowi , właścicielom firm przewozowych panom Henrykowi Bednarskiemu i Marcinowi Borkowskiemu , właścicielowi stawów rybnych panu Henrykowi Dziubie , wszystkim czynnym członkom naszego klubu oraz osobom wspierającym .

Chcemy również podziękować za okazaną pomoc i zrozumienie potrzeb naszego klubu Radzie Miejskiej a także Skarbnik Miasta i Gminy pani Hannie Rzepce , Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku pani Małgorzacie Kunowskiej oraz pozostałym współpracującym z nami pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Osieku .

Zarząd Klubu dziękuje naszym trenerom : panu Tomaszowi Majowi , panu Robertowi Ryńskiemu , panu Krzysztofowi Baczewskiemu , panu Maciejowi Przetakowi i panu Marcinowi Bąkowi a także wszystkim zawodnikom , którzy reprezentowali Nasz Klub w 2023 roku oraz wszystkim kibicom piłki nożnej .

Aktualny skład osobowy Zarządu MKS „Piast” Osiek :

Mirosław Gajek – Prezes Zarządu

Mateusz Nowak – V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Tomasz Szelengiewicz – V-ce Prezes d/s finansowych

Edward Ryński – Sekretarz

Jerzy Ryński – Członek Zarządu

Comments are closed.