Obwieszczenie

Projekt uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Osiek
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek

dokument do pobraniaProjekt uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Osiek 07.07

dokument do pobraniaMatryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Osiek

dokument do pobraniaDiagnoza na potrzeby wyznaczenia obszarów Gminy Osiek

dokument do pobraniaFormularz zgłaszania uwag – konsultacje obszarów 07.07

dokument do pobraniaObwieszczenie

Comments are closed.