OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026”

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026”

dokument do pobraniaObwieszczenie

Comments are closed.