OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSIEKU Z NOWYM CIĘŻKIM SAMOCHODEM RATOWNICZO-GAŚNICZYM

Po wielu latach starań Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku doczeka się nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W ostatnich dniach, drogą korespondencyjną, została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Osiek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Osiek. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie realizowany w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Starania o nowy samochód trwały od wielu, wielu lat. Początkowo była to sfera marzeń, jednakże w miarę upływu czasu temat zakupu nowego samochodu dla jednostki OSP Osiek stawał się priorytetem. Wszak obecny samochód liczy, bagatela, prawie 30 lat! Strażacy nie szczędzili pracy ani trudów w podejmowaniu licznych rozmów i pisaniu błagalnych pism. Wraz z upływem czasu, z każdym kolejnym wyjazdem do akcji, stan techniczny obecnego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczy ulegał pogorszeniu. Częste awarie były bolączką starego Jelcza.

28 września 2019 r. na przedpolach Lipnika odbywały się Obchody 80-lecia Bitwy o Osiek. Co ciekawe, w Bitwie o Osiek brał udział dziadek Pana Ministra Ziobry, wówczas 29-letni, porucznik Ryszard Kornicki. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku zabezpieczała wspaniałe widowisko Inscenizacji Bitwy. Niestety, podczas imprezy samochód OSP Osiek uległ awarii. Echa tej awarii dotarły do samego Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, który zaoferował pomoc.

W dniu 12 lutego 2020 r. delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w składzie: dh Tomasz Mysłek – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Osieku, dh Grzegorz Ryński – Naczelnik OSP Osiek, dh Norbert Strojnowski – Sekretarz OSP Osiek, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek – dh Rafałem Łysiakiem udali się z wizytą do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Minister Zbigniew Ziobro wraz z Podsekretarzem Stanu Panem Marcinem Romanowskim przychylili się do prośby o wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek. Działania Pana Ministra jednoznacznie pokazały, że prowadzona przez niego polityka jest wiarygodna, a raz dane słowo nie zostało rzucone na wiatr pod wpływem chwilowych emocji. Pieniądze pochodzące z przestępstw zostały przeznaczone na ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Przed osiecką strażą stanęły kolejne wyzwania, nie tylko te z koronawirusem. Najbliższe miesiące będą czasem wytężonej pracy. Przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Osiek wkrótce zostanie ogłoszony historyczny przetarg na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochodu, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku wreszcie się doczekała…

Niechaj przeto wiedzą ludzie małostkowi, że „chcieć, to móc”!

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku kieruje wielkie podziękowania dla:
Pana Zbigniewa Ziobry – Ministra Sprawiedliwości
Pana Marcina Romanowskiemu – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pana Rafała Łysiaka – Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Obrazek

Comments are closed.