Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczne związane z opracowaniem Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w sali narad Urząd Miasta i Gminy Osiek (pok. 102) .


dokument do pobraniaCała treść ogłoszenia

Comments are closed.