OGŁOSZENIE

W sprawie spotkania konsultacyjnego online związanego z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza na spotkanie konsultacyjne online związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 13.00.
Link do spotkania: kliknij tutaj, aby uczestniczyć w spotkaniu (link będzie aktywny 5 min. przed rozpoczęciem spotkania).
Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia dokumentu, a także kierunki działań wraz z omówieniem projektów podstawowych i uzupełniających.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do utworzenia ostatecznej wersji opracowywanego dokumentu.

Rafał Łysiak
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

dokument do pobraniaOgłoszenie o spotkaniu

dokument do pobraniaInstrukcja obsługi do spotkania na platformie TEAMS

 

 

Comments are closed.