OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do pracy w komisji z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności w roku 2023.

dokument do pobraniaOgłoszenie

dokument do pobraniaOgłoszenie

Comments are closed.