Ogłoszenie

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Gmina Osiek wyraża wstępne zainteresowanie przedmiotowym programem, jednak aby ustalić możliwość wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji ww. odpadów na terenie gminy Osiek.
W ramach dotacji kwalifikowane będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z ww. dofinansowania w 2020 roku powinni wypełnić stosowny formularz, który należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Osiek (pok.103) w terminie do 17.12.2019 r.
Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać w pok. 210 lub pod nr tel. 15 8671203 wew.122

dokument do pobraniaInformacja o ilości folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej

Comments are closed.