Ogłoszenie o naborze do komisji

O naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczenie żywności w roku 2022.ogłoszenie o naborze do komisji-1

dokument do pobraniaOgłoszenie o naborze do komisji

dokument do pobraniaFormularz zgłoszeniowy 2022

Comments are closed.