Ogłoszenie o naborze grantowym LGD Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdów studyjnych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 40% kosztów, pod warunkiem, że będą one uzasadnione i spójne z celem projektu grantowego. Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 18 listopada – 17 grudnia 2020 roku. 

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej:

http://dorzeczewisly.pl/portal/2020/10/19/ogloszenie-o-naborze-grantowym-nr-5-2020-g/logo

Comments are closed.