Podpisanie umów – termomodernizacja

W dniu dzisiejszym (27.01.2022 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku miało miejsce podpisanie umów w ramach zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.

Ze strony Gminy Osiek umowy podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek, Hanny Rzepki.

Ze strony wykonawców umowy podpisali: umowy na „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku” oraz ”Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osieku” podpisała Prezes Zarządu „Treebud Sp z o.o.” Pani Agnieszka Wdowiak.

Umowę na „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej” podpisał Pan Michał Goński prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą: „Elektron-tech Michał Goński”, natomiast umowa na „Termomodernizację Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli” została podpisana przez Pana Roberta Dykiel prowadzącego działalność gospodarczą pod Firmą: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych RODBUD Robert Dykiel.

Koszty konkretnych zadań kształtują się następująco:

” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU”:

1 290 146,74 zł (w tym: Urząd Marszałkowski – 917 048,82 zł, Gmina Osiek – 373 097,92 zł)

– „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSIEKU”: 727 222,88 zł (w tym: Urząd Marszałkowski – 487 571,07 zł, Gmina Osiek – 239 651,81 zł)

– „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUKOWEJ: 622 680,88 zł (w tym: Urząd Marszałkowski – 563 126,65 zł, Gmina Osiek – 59 554,23 zł)

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI”: 1 658 463,66 zł (w tym: Urząd Marszałkowski – 1 343 130,88 zł, Gmina Osiek – 315 332,78 zł).

Comments are closed.