Podpisanie umowy na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej”

Podpisanie umowy na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej”

W dniu 21. kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osiek a Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Remontowym „ALEMAR” Marcin Sałata dotycząca realizacji zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej”.

Wartość inwestycji po przetargu: 1 694 869, 85 zł

Realizacja zadania nastąpi w terminie 18 m-cy od podpisania umowy

Inwestycja realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PUN

Comments are closed.