Podpisano Porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030

W dniu 16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji między dwudziestoma samorządami partycypującymi w opracowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030, zacieśniając tym samym współpracę w obszarze strategicznej interwencji „OSI Dolina Wisły” w skład którego wchodzą gminy: Połaniec, Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce oraz Wojciechowice.

Podczas spotkania podpisano Porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030.

Współpraca, którą planują zawiązać gminy i powiat sandomierski w dużej mierze będzie dotyczyła wsparcia procesu rozwoju i transformacji branż gospodarki regionu, poprawy jakości i ochrony środowiska przyrodniczego, adaptacji do zmian klimatu i zwalczania skutków zagrożeń naturalnych, energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, silnego kapitału społecznego w regionie, powszechnie dostępnych wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym, wzmocnienia spójności przestrzennej i społecznej regionu oraz rozwoju systemu zarządzania strategicznego rozwojem. Wokół takich założeń będą planowane nowe inwestycje.

Celem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin. Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą i przestrzenną oraz umożliwi skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formule współpracy partnerskiej. Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów. W imieniu Gminy Osiek Porozumienie podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – Rafał Łysiak.

DSCN9861

Comments are closed.