Poznaj Polskę

poznaj_polske

Gmina Osiek otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie dziewięciu wycieczek dla szkół prowadzonych przez gminę Osiek. Wycieczki szkolne miały pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 115 258,40 zł, w tym kwota przyznanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosła 85 874,72 zł, zaś wkład własny gminy w wysokości 2896,68 zł pochodził z wpłat rodziców uczniów.

Comments are closed.