„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

Projekt o wartości 30 000 PLN realizowany w latach 2018 – 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

 

 

 

Dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Comments are closed.