Profilaktyka Jodowa AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA WYKAZU MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE MIASTA I GMINY OSIEK W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGOpunkty wydawania-1

Comments are closed.