Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032

Obrazek Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Osiek informuje, że zadanie pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2012 – 2032 polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2019 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 44 672,04 złotych.

Na kwotę dotacji składają się :

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 22 336,02 zł – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 22 336,02 zł – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Comments are closed.