Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek.

 

Gmina Osiek otrzymała dofinansowanie na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032” polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2019

27.09.2019 roku podpisano umowę na dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych zadania (szacunkowa ilość 130 Mg wyrobów azbestowych).

Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Na terytorium Polski od 2002 roku są prowadzono liczne działania, których celem jest wzmocnienie procesu oczyszczania kraju z azbestu. Ponieważ usuwanie azbestu z dachów jest obecnie wymagane przez prawo, a obowiązek w usunięciu szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach budynków lub instalacji przemysłowej, gminy otrzymują dodatkowe środki z budżetu państwa na pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.

Comments are closed.