Projekt „Dotacje na start dla młodych”

Projekt Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości Sandomierz.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu „Dotacje na start dla młodych” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (76K i 44M) w wieku 18-29 lat, poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego. Projekt przyczyni się do powstania 90 (57K, 33M) miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

plakat

Comments are closed.